a

Mgr. Michaela Janečková

    VZDELANIE

    1999 – 2004 
    UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta 
    Ukončila akademickým titulom Magister (Mgr.)

    ODBORNÁ PRAX

    Od 07/2009
    Mgr. Michaela Janečková, advokátka

Od 08/2004 -  6/2009
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Gabriela Semančíková
Advokátska koncipientka

10/2002 – 09/2004 
ASISTENTKA POSLANCA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


2001 –  2002 
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Gabriela Semančíková
Študentka

2001
BP SLOVAK Investment Consulting s.r.o.
Administratívny pracovník

2000 – 2001 
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Študentka

INÉ AKTIVITY

Od  2006 -  
AKS Consulting s.r.o.
Konateľka spoločnosti

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – aktívne
Nemecký jazyk – pasívne