a

Advokátska kancelária

JUDr. Gabriela Semančíková, LL.M., MBA       
Dvořákovo nábrežie 4E 
  tel:  +421 2 323 543 90
811 02 Bratislava                                           
     e-mail:  kancelaria@aks.sk
  ICO:  35 106 166
  DIC:  1020009155
  bankové spojenie:  Tatrabanka a. s.
  číslo účtu:  2625700065/1100
  SWIFT(BIC):  TATRSKBX
   IBAN: SK72 1100 0000 0026 2570 0065

WEBMAIL

Z adresy:

KONTAKTNÝ FORMULÁR

...