a

O nás

 

gabriela
 
janka
 
miska
 

Advokátska kancelária JUDr. Gabriely Semančíkovej, LL.M., MBA je kanceláriou s dlhoročnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Zakladá si na poskytovaní odbornej právnej pomoci založenej predovšetkým na dôvere medzi klientom a advokátom a efektívnom poradenstve v širokom spektre očianskoprávnych a obchodnoprávnych odvetví.


 

Odbornosť

Pri poskytovaní právneho poradenstva v záležitostiach týkajúcich sa predovšetkým obchodných spoločností a v komerčných, finančných a daňových záležitostiach spolupracujeme s ďalšími advokátmi, daňovými poradcami a auditormi. Taktiež  spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami zo zahraničia, najmä s právnikmi z  Nemecka, Rakúska a Maďarska. V prípade potreby a najmä pri transakciách s medzinárodným prvkom, máme tiež možnosti odborných konzultácií so zahraničnými právnickými firmami. Naši právnici  majú tiež skúsenosti z pôsobenia v Nemecku a Rakúsku. Zároveň dbáme na sústavné vzdelávanie našich pracovníkov a získavanie nových vedomostí a skúseností využiteľných pre našich klientov. Pracovníci našej kancelárie sú schopní komunikovať s klientmi v nemeckom a anglickom jazyku.

Okrem právnych služieb v oblasti občianskeho práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností poskytuje naša advokátska kancelária právne služby v oblasti podpory zahraničných investorov pri realizácii ich investičných alebo obchodných zámerov na území SR a všetkých súvisiacich krokov pri zakladaní organizačných zložiek, obchodných spoločností a ich zmien.


 

Medzinárodná spolupráca

advoselectAdvokátska kancelária je členom združenia Advoselect, siete európskych advokátskych kancelárií, ktoré majú spolu viac ako 150 advokátov.