a

JUDr. Gabriela Semančíková, LL.M. MBA

      VZDELANIE

      2003 - 2004 ESCP-EAP EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSHOCHSCHULE BERLIN, Nemecko 
      Ukončila akademickým titulom Master of Business Administration (MBA)

      2002 – 2003  CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA a FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
      EU V BRATISLAVE Osvedčenie euromanažér

      2001  MULTILATERALES HOSPITATIONSPROGRAMM FOR LAWYERS FROM MIDLLE AND EAST 
      EUROPA 2001, Bonn, Nemecko Zameranie na právo EÚ, obchodné a daňové právo

1996     
PASSAU UNIVERSITY, Law Faculty, Nemecko
Ukončila akademickým titulom Magister legum (LL.M.).

1989 – 1995 
UNIVERSITY P. J. ŠAFÁRIKA, Právnická fakulta, Košice
Ukončila akademickým titulom Magister (Mgr.)

ODBORNÁ PRAX

Od 2000 -    
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Gabriela Semančíková
Advokátka
    
1998 – 2000 
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA  
Advokátska koncipientka

1996 – 1998  
SLOVAKOFARMA, a.s., Hlohovec
Právnik

1995
IMUNA, š.p., Šarišské Michaľany
Vedúca právneho oddelenia

INÉ AKTIVITY

Od 2005 - 
AKS Consulting s.r.o.
Zakladateľ a spoločník spoločnosti pôsobiacej v oblasti personálnych činností, realitných činností a poradenstva v oblasti štátnej podpory a fondov EÚ

2005  
Konferencia BUNDESVEREINIGUNG LOGISTIK
Prednáška Logistické trhy v Strednej a Východnej Európe

Od 2004 -  2010
MEDZINÁRODNÝ OBCHODNÝ ROZDHODCOVSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Rozhodca

Od 2004 -   
VERLAG DASHŐFER
Spolupráca na vypracovaní a aktualizovaní publikácie o stavebnom práve

2004 
Autor dvojjazyčnej slovensko-nemeckej publikácie Základy slovenského práva obchodných spoločností

2004 - 2007   
DONAU – UNIVERSITÄT BRATISLAVA
Spolupráca na príprave seminárov a prednášková činnosť v slovenskom a nemeckom jazyku na témy stavebné právo, právo v oblasti nehnuteľností a právo obchodných spoločností

Od  2002   
Nadácia RODINA, ZDRAVIE, VZDELANIE
Zakladateľ a správca

2002    
DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Seminár o reforme obchodného práva a práva obchodných spoločností

1998 – 1999   
EKONOMICKÁ UNIVERZITA, Bratislava
Výučba medzinárodného práva

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Nemecký jazyk - plynule, slovom a písmom   
Anglický jazyk - základné znalosti
Ruský jazyk - základné znalosti