a

Oblasti práva

oblasti právaNaša kancelária má skúsenosti v oblasti obchodného práva,

fúzií a akvizícií, spoločných  podnikov, vytvárania dcérskych spoločností zahraničných subjektov v Slovenskej  republike a ich etablovanie na území SR, vytvárania dcérskych spoločností  slovenských právnických subjektov v zahraničí, vytvárania priemyselných parkov  na území SR, spracovávania analýz zahraničných investícií a daňových výhod s  nimi spojených a ich realizácií, farmaceutickej výroby a výroby výrobkov doplnkovej výživy, distribúcie liekov a výrobkov doplnkovej výživy, automobilového priemyslu, medzinárodnej dopravy a špedície, financovania  obchodných spoločností, v oblasti daňového a pracovného práva a v mnohých  ďalších príbuzných oblastiach súkromného práva.