a

Realizované projekty

rpPríklady projektov, na ktorých sme spolupracovali s našimi klientmi:

 

 • nadobudnutie nehnuteľností pri realizácii investičných zámerov v SR;
 • daňové zvýhodnenia v prípade zahraničných investícií, medzinárodné záväzkové vzťahy;
 • medzinárodná prepravná a špedičná činnosť;
 • etablovanie spoločnosti v SR;
 • nadobúdanie nehnuteľností a výstavba objektu;
 • realizácia investičných zámerov zahraničných investorov;
 • stavebný management pri vytváraní priemyselných parkov;
 • založenie a etablovanie dcérskych spoločností v Slovenskej republike vrátane nadobudnutia a rekonštrukcie nehnuteľností, daňové úľavy v SR;
 • personálny leasing, kompletné pracovnoprávne poradenstvo;
 • registrácia liekov, výskum a vývoj farmaceutických výrobkov a výrobkov doplnkovej výživy;
 • výroba a predaj komponentov v oblasti automobilového priemyslu.

 

Naša publikačná činnosť:

       Alfa a omega stavby

       Zora Petráková a kolektív, Vydavateľstvo: Verlag Dashöfer

       JUDr. Gabriela Semančíková spolupracovala na príprave publikácie, ako jeden z autorov.

 

 

 

 

 

         Príprava, vedenie a organizácia stavieb

         Aktuálna príručka od uzatvorenia zmluvy až po dokončenie a prevzatie stavby

         Miroslav Horák a kolektív, Vydaveteľstvo: Verlag Dashöfer, 2007       

         JUDr. Gabriela Semančíková spolupracovala na príprave publikácie, ako jeden z autorov.

 

 

 

 

 

          Zásady architektonického navrhovania stavieb

          Príručka pre architektov a projektantov vychádzajúca v súlade s technickými a normatívnymi požiadavkami na konštrukcie

          Vydaveteľstvo: Verlag Dashöfer, 2012     

          JUDr. Gabriela Semančíková spolupracovala na príprave publikácie, ako jeden z autorov.  

 

 

 

 

 

            Základy slovenského práva obchodných spoočností 
         - Grundzüge des slowakischen Gesellschaftsrechts   

           Gabriela Semančíková  ·  Vydavateľstvo: Janpa, spol s.r.o., 2005