a

Nariadenia vlády k výške odplaty za spotrebiteľské úvery a pôžičky

Odplata pri spotrebiteľských úveroch a pôžičkách nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú mieru odplaty určenú vykonávací predpisom. Takýmto vykonávacím predpisom je novelizované nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z.

Odplata sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok.

Odplatu pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tvoria:
• úrok
• poplatky
• akékoľvek iné odplatné plnenie alebo iné náklady dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sú spojené s poskytnutí peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov.

Vládne nariadenie stanovuje najvyššiu prípustnú mieru odplaty ako dvojnásobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. Výnimky z tohto pravidla sa týkajú krátkodobých úverov a úverov do 100 eur, ako aj lízingových zmlúv, ktorých súčasťou je havarijné poistenie. (Účinné od 1.9.2014)

Osobitne sa určuje najvyššia možná odplata pre spotrebiteľské pôžičky na obdobie kratšie ako 3 mesiace alebo pri sumách, ktoré nepresiahnu 100 eur. V takomto prípade je najvyššia prípustná miera odplaty na 30% ročne zo zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov. (Účinné od 1.9.2014)

Pri lízingu s havarijným poistením je najvyššia prípustná miera odplaty 2,5-násobok priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. (Účinné od 1.9.2014)

Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve, všeobecných obchodných podmienkach alebo akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou musí byť minimálne 1,9 mm. (Účinné od 1.1.2015)

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk