a

Osobitný režim uplatňovania DPH od 1. januára 2016

Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty prináša možnosť využiť osobitný režim uplatnenia DPH na základe platby. Od 1. januára 2016 budú môcť niektorí podnikatelia odvádzať DPH až po prijatí platby za faktúru.

Túto možnosť budú môcť využiť platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 eur a nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie. Ak sa podnikateľ spĺňajúci tieto kritéria rozhodne pre osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby, musí to oznámiť príslušnému daňovému úradu.

Na faktúrach vystavovaných v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe platby je nutné uviesť text podľa zákona "Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby", inak ostáva povinnosť odviesť DPH ako pri štandardnom režime a zároveň hrozí aj pokuta od Finančnej správy až do výšky 10 000 eur.

Ak sa podnikateľ rozhodne pre osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe platby, právo na odpočet DPH za došlé faktúry (záväzky) bude mať rovnako až po odoslaní platby dodávateľovi podnikateľa. Pri čiastočnej úhrade záväzku, právo na odpočet DPH vznikne len pomerne, podľa uhradenej sumy.

Dôležité je, že ak dostanete faktúru od dodávateľa s uplatňovaním dane podľa osobitnej úpravy, môžete si DPH odpočítať až po jej zaplatení (bez ohľadu nato, či ste vy zvolili osobitnú úpravu, alebo nie).

Zoznam platcov DPH v osobitnom režime bude zverejnený na stránke Finančnej správy.

Podnikateľ sa môže stať platiteľom podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platby od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (prvý deň kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka podľa typu zdaňovacieho obdobia) po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona, teda od 1. 1. 2016.

Možnosť uplatňovať osobitný režim DPH na základe platby sa skončí:

  • Dobrovoľne - písomným oznámením daňovému úradu, vždy k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
  • Povinne - k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia po dosiahnutí ročného obratu 100 000 eur.
  • Povinne - ku dňu, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu alebo vstupu do likvidácie.
  • Povinne - ku dňu, ktorý predchádza dňu vstupu do skupiny podľa § 4a (viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk