a

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 5. 2018

Zvýšenie príplatkov za prácu v noci, vo sviatky a cez víkendy

Zvyšovanie príplatkov (okrem príplatku za sviatok) sa uskutoční v dvoch fázach, t.j. od 01.05.2018 a následne od 01.05.2019. Pri nočnej práci sa príplatky rôznia v závislosti od toho, či ide o rizikovú prácu alebo nie.

Príplatky za prácu sú určené v percentách a odvíjajú sa od minimálnej hodinovej mzdy. V zátvorke je uvedené o koľko Eur sa zvýši hodinová mzda s príplatkom. Uvedená suma je však minimálna suma príplatku, ktorá je daná pre každého zamestnanca bez ohľadu na náročnosť práce (okrem nočnej práce, pri ktorej sa rozlišujú rizikové a nerizikové povolania). Zamestnávatelia môžu zamestnancom poskytnúť aj väčšie príplatky.


Príplatok za nočnú prácu

 

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

Stav od 01.05.2019

Nerizikové povolanie

20 % (0,55 Eur za hodinu)

30 % (0,82 Eur za hodinu)

40 % (1,1 Eur za hodinu)

Rizikové povolanie

20 % (0,55 Eur za hodinu)

35 % (0,96 Eur za hodinu)

50 % (1,37 Eur za hodinu)


Príplatok za prácu počas sviatkov

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

50 % (1,38 Eur za hodinu)

100 % (2,76 Eur za hodinu)


Príplatok za prácu v sobotu

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

Stav od 01.05.2019

0 %

25 % (0,69 Eur za hodinu)

50 % (1,38 Eur za hodinu)


Príplatok za prácu v nedeľu

Stav do 30.04.2018

Stav od 01.05.2018

Stav od 01.05.2019

0 %

50 % (1,38 Eur za hodinu)

100 % (2,76 Eur za hodinu)


Výnimka zo zvyšovania príplatkov

Zákon však zároveň zamestnávateľom umožňuje uplatniť si výnimku z vyššie uvedených minimálnych príplatkov. Zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu alebo v nedeľu budú môcť zamestnávatelia upraviť v kolektívnej zmluve alebo priamo v rámci pracovnej zmluvy so zamestnancom. V pracovnej zmluve je to však možné iba ak vo firme nie sú zriadené odbory a zamestnávateľ k 31. decembru predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. Príplatky zavedené takýmto spôsobom môžu byť potom nižšie, ako bez uplatnenia tejto výnimky. Túto výnimku môžu využiť iba zamestnávatelia, u ktorých uvedený druh práce, teda napr. nočná práca alebo práca v nedeľu, je prevažným druhom práce pri danom zamestnávateľovi. Zároveň túto výnimku však nemožno použiť pri práci vo sviatky.

Pri práci v noci sa pri využití uvedenej výnimky príplatok od 01.05.2018 zvýši najmenej na 25% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej na 35% minimálnej mzdy. Pri nočnej práci si zamestnávateľ nemôže túto výnimku uplatniť pri rizikových prácach.

Pri práci v sobotu sa tak zvýši príplatok od 01.05.2018 najmenej na 20% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej na 45% minimálnej mzdy.

Za prácu v nedeľu sa pri uplatnení tejto výnimky môžu poskytnúť príplatky od 01.05.2018 najmenej vo výške 40% minimálnej mzdy a od 01.05.2019 najmenej vo výške 90% minimálnej mzdy.

Domáckemu zamestnancovi, resp. zamestnancovi vykonávajúcemu teleprácu podľa § 52 Zákonníka práce nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú aj mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, za prácu v  nedeľu a za nočnú prácu, ako aj mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124 ZP). „Dohodárom“ patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.

 

13. a 14. plat

Vyplácanie 13. a 14. platov, čiže peňažných plnení pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov, nie je povinnosťou zamestnávateľa, ale je ponechané na báze dobrovoľnosti.

Takto vyplatené odmeny budú oslobodené od daňovej a odvodovej povinnosti. Na uplatnenie úľav však musí byť splnených viacero podmienok. Prvou je, aby tieto platy boli minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Ďalšou podmienkou je, že úľavy možno uplatniť maximálne do výšky 500 Eur.

13. plat oslobodený od daňovej a odvodovej povinnosti môže zamestnávateľ vyplácať v kalendárnom mesiaci jún zamestnancom, ktorých zamestnáva aspoň dva roky nepretržite. Okrem 13. platov môžu zamestnávatelia vyplácať aj 14. platy v kalendárnom mesiaci december tým zamestnancom, ktorých zamestnávajú nepretržite aspoň 4 roky. Podmienkou pre vyplatenie 14. platu je vyplatenie 13. platu.

Ak teda zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmeny (14. plat) v kalendárnom mesiaci december bez toho, aby tomu istému zamestnancovi vyplatil aj 13. plat v júni, tento plat bude podliehať daňovej a odvodovej povinnosti ako doteraz.


Povinnosť zverejnenia ponúkanej mzdy v pracovných inzerátoch

Novela Zákonníka práce zavádza povinnosť zverejniť ponúkanú mzdu v pracovných inzerátoch. Ak následne dôjde k uzavretiu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi minimálne mzdu, ktorú uviedol v pracovnej ponuke. Nemôže mu poskytnúť nižšiu.

 

Potvrdenie pre „dohodárov“

Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk