a

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - SOCIÁLNE POISTENIE

Ošetrovné

Vzhľadom na prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení si môže rodič (poistenec) dieťaťa uplatniť v Sociálnej poisťovni nárok na výplatu ošetrovného.

V prípade záujmu rodiča o vyplácanie ošetrovného je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni vyplnenú Žiadosť o ošetrovné v súvislosti s koronavírusom, prípadne zatelefonovať na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania. Žiadosť sa zasiela emailom alebo poštou.

Žiadosť o ošetrovné (koronavírus) pdf
Žiadosť o ošetrovné (koronavírus) word

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne.

Vzhľadom na prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení rozhodnutím ministra školstva na ďalšie obdobie, t.j. na obdobie od 30.03.2020 do odvolania, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť. Uvedené však predpokladá, že ste si o ošetrovné už požiadali predtým.  

Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné (OČR). Je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá.

V súvislosti so žiadosťami o ošetrovné zasielanými živnostníkmi a ostatnými SZČO upozorňujeme, že nárok na dávku im vznikne za splnenia zákonných podmienok, t.j. že sú nemocensky poistení a nemajú dlh na poistnom vyšší ako 5 eur. Pre SZČO to znamená, že ak si chce uplatniť v mesiaci marec 2020 nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí mať poistné za február (vrátane dlžných čiastok z uplynulého obdobia) uhradené najneskôr do 31. 3. 2020.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejnila informáciu, že poistenci, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), musia do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne poslať čestné vyhlásenie.

Poistenec v čestnom vyhlásení oznámi skutočnosti potrebné pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, kedy sa o dieťa staral.

Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tuKontakty – pobočky

Zdroj: www.socpoist.sk

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk