a

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 - DAŇ Z PRÍJMOV

V zmysle § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má daňovník možnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020. Platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR a fyzické osoby podnikatelia tak môžu urobiť elektronicky a nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne. Lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane je takto možné predĺžiť o tri mesiace, resp. až o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.

Vzhľadom na súčasnú situáciu bolo dňa 18.03.2020 prijaté nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z.z.  v zmysle ktorého v prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií za predpokladu, že daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30. júna 2020.

 

Znenie nariadenia vlády SR č. 48/2020 Z.z.
FAQ Finančná správa – COVID-19 opatrenia - aktualizované k 30.03.2020