a

Správa domu prostredníctvom samosprávy vlastníkov bytov

Dnes budeme hovoriť o správe domu prostredníctvom samosprávy, teda o Spoločenstve vlastníkov bytov.

Ak ste sa rozhodli zrušiť zmluvu so správcovskou spoločnosťou  a vziať veci ohľadom bytového domu do vlastných rúk, musíte si založiť Spoločenstvo vlastníkov bytov. To znamená prevziať zodpovednosť plne do svojich rúk, a teda prevziať nielen práva, ale aj povinnosti aj vo vzťahu k tretím osobám. Spoločenstvo potom napríklad uzatvára zmluvy s dodávateľmi, ale orgány spoločenstva sú zodpovedné aj za bezpečné fungovanie technických zariadení v dome.

 

Ak sa obyvatelia rozhodnú pre samosprávu, musia založiť spoločenstvo vlastníkov bytov. To potom vystupuje ako právnická osoba. Samospráva v dome je napríklad efektná len vtedy, ak je predsedom spoločenstva vlastníkov schopná a manažérsky zdatná osoba.

Predseda spoločenstva vlastníkov je platená funkcia. Záujem tak o ňu majú aj ľudia, ktorí predtým nič také nerobili a na túto činnosť nemajú predpoklady, a to môže byť na škodu všetkým vlastníkom bytov. Predsedu volí zhromaždenie vlastníkov nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov na tri roky. Keďže predseda spoločenstva má rozhodovacie právomoci, zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom alebo tretím osobám porušením alebo prekročením svojich právomocí.

Pri dlhodobej nespokojnosti so spravovaním domu predsedom spoločenstva ho možno odvolať. Predsedu možno odvolať na návrh rady spoločenstva, ktorú tvoria vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Sťažovať sa na predsedu spoločenstva sa môžu nespokojní vlastníci bytov na rade spoločenstva, pretože len tá môže rozhodnúť o jeho odvolaní. Ak predseda nekoná podľa ustanovení občianskeho zákonníka, možno voči nemu vyvodiť aj trestnoprávnu zodpovednosť.

K odvolaniu predsedu spoločenstva sa pristupuje len v závažných prípadoch, ako sú finančné nezrovnalosti vo vedení účtovníctva a podobne. Za to, že nefunguje výťah, sa predseda spoločenstva zvyčajne neodvoláva. Pokiaľ sa však nespokojní obyvatelia sťažujú opakovane, že si predseda neplní povinnosti, a opakovane upozorňujú na nedostatky v jeho práci, medzi ktoré patrí napríklad aj to, že vo výťahu sa dlhodobo nesvieti, môže dozorná rada nakoniec navrhnúť jeho výmenu.

V každom prípade však platí, že predseda spoločenstva by mal pristupovať k práci zodpovedne. Obyvatelia by si mali uvedomiť, že je platený za výkon svojej funkcie z ich peňazí, a preto by sa nemali báť mať na neho požiadavky.

Zajtra Vám prinesieme viac informácií ohľadom správy Vašich peňazí správcami.

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk