a

Týka sa rozšírenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj personálnych agentúr?

V minulom čísle sme Vás informovali o rozširovaní záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. V dnešnom čísle naznačíme polemiku, či sa toto rozširovanie záväznosti týka aj personálnych agentúr (ďalej len „agentúry“), ktorých činnosť spočíva v tzv. „leasingu zamestnancov“, t.j. takých ktoré výrobným firmám poskytujú službu vo forme prenájmu pracovnej sily. Okruh zamestnávateľov, ktorých sa týka rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv je stanovený v § 7 odsek 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní a výslovne odkazuje na zamestnávateľov  v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená, zaradených v rámci klasifikácie ekonomických činností SK NACE.  Podľa nášho názoru takýto okruh dotknutých osôb nezahŕňa zamestnávateľov, ktorými sú personálne agentúry, ktorých činnosť nie je výrobnou činnosťou, ale predmetom ich podnikania je poskytovanie služby iným zamestnávateľom. Je dôležité podotknúť, že zákon výslovne agentúry nevylučuje zo záväznosti rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, avšak vyššie uvedená argumentácia je podľa nášho názoru dostatočným podkladom pre závery vylučujúce agentúry z pôsobnosti tohto zákona. Takáto skutočnosť môže byť nápomocná najmä firmám s menším počtom zamestnancov, keďže na rozdiel napríklad od nemeckej právnej úpravy, v Slovenskej republike nie sú žiadne zákonné obmedzenia ohľadne maximálne prípustného počtu zamestnávania tzv. „leasingových zamestnancov“. V tejto súvislosti je však potrebné spomenúť aj ustanovenie § 58 odsek 5 Zákonníka práce, v ktorom je stanovené, že pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov, musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk